Format i bodovanje

Judges in Polignano a Mare

Format takmičenja - muškarci

BROJKE
10 stalnih skakača
Do 4 takmičara s pozivnicom po stanici
7 takmičenja
1 prvak

PREGLED
Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo 2018 prati tradicionalni format takmičenja u visinskim skokovima i predstavlja kombinaciju pravila Red Bull Cliff Diving Sportskog komiteta, FINA-e (Međunarodna federacija vodenih sportova) i HDA (Asocijacija visinskih skokova). Skakači listu od četiri skoka koja planiraju izvoditi predaju dan prije prvog dana takmičenja. Takmičenje se sastoji od jednog obaveznog skoka maksimalnog koeficijenta težine 2,8; jednog prelaznog skoka maksimalnog koeficijenta težine od 3,6; i dva skoka po slobodnom izboru čiji se koeficijent težine izračunava prema novoj tabeli koeficijenta težine - formuli za izračun koeficijenta težine 2017 - a ocjenjuje ih pet sudija.

Pobjednik svake pojedinačne stanice prvenstva je skakač sa najvišim zbirom bodova iz sve četiri serije skokova, a takmičarima će prema osvojenom mjestu na svakom takmičenju biti dodijeljeni bodovi prema tabeli ispod. Pobjednik Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2018 biće takmičar sa najvećim ukupnim brojem bodova nakon svih sedam takmičenja.

U Svjetskom prvenstvu 2018 učestvovaće 10 stalnih skakača. Svaka stanica prvenstva 2018 će imati do četiri takmičara s pozivnicom. Iako će takmičari s pozivnicom nastupiti možda na samo jednom ili dva takmičenja, njihovi rezultati će se računati isto kao i za bilo kojeg stalnog skakača. Skakač mora izvesti najmanje jedan skok na takmičenju da bi bio uključen u konačni rezultat.

FORMAT
• Dva takmičarska dana; 4 serije skokova.
• 1. dan
1. serija: 1 obavezni skok (maksimalni koeficijent težine 2,8) - 14 skakača.
2. serija: 1 prelazni skok (maksimalni koeficijent težine 3,6) - 14 skakača.
• 2. dan
3. serija: 1 skok po slobodnom izboru - 14 skakača. Skakači nastupaju redoslijedom obrnutim od ukupnog poretka nakon prethodne serije.
Finalna serija: 1 skok po slobodnom izboru - 14 skakača. Skakači nastupaju redoslijedom obrnutim od ukupnog poretka nakon prethodne serije.

Prije svakog takmičenja žrijebom će se utvrditi redoslijed skakača u prvoj seriji. Pobjednik svake pojedinačne stanice prvenstva je skakač sa najvišim zbirom bodova iz sve četiri serije skokova.

Skakači dobijaju bodove na osnovu kojih se utvrđuje ukupni poredak u Svjetskom prvenstvu. Za jedno takmičenje bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

Bodovi za plasman u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva

• 1. mjesto: 200 bodova
• 2. mjesto: 160 bodova
• 3. mjesto: 130 bodova
• 4. mjesto: 110 bodova
• 5. mjesto: 90 bodova
• 6. mjesto: 70 bodova
• 7. mjesto: 60 bodova
• 8. mjesto: 50 bodova
• 9. mjesto: 40 bodova
• 10. mjesto: 30 bodova
• 11. mjesto: 20 bodova
• 12. mjesto: 10 bodova
• 13. mjesto: 9 bodova
• 14. mjesto: 8 bodova

FORMULA ZA IZRAČUN KOEFICIJENTA TEŽINE
Koeficijent težine svakog skoka - skraćeno DD (degree of difficulty) - je rangiranje svih skokova koji se izvode na takmičenju i izračunava se uzimajući u obzir težinu izvođenja svakog manevra i spoj svih elemenata skoka: odraza, broja salta, broja vijaka, položaja tijela pri izvođenju salta i ulaska u vodu.

Novi koeficijenti težine stupili su na snagu od 2017. godine, i predstavljaju rezultat rada tima eksperata za cliff diving i visinske skokove koji su sarađivali i s Red Bullom i s FINA-om, uključujući i nezavisnog programera.

Obavezni skokovi: maksimalni koeficijent težine za obavezni skok je 2,8 bez obzira na to koji skok takmičar prikaže - čak i ako je izračunati koeficijent težine viši od 2,8.
Prelazni skokovi: maksimalni koeficijent težine za prelazni skok je 3,6 bez obzira na to koji skok takmičar prikaže - čak i ako je izračunati koeficijent težine viši od 3,6.
Skokovi po slobodnom izboru: koeficijent težine nije ograničen, svi elementi se uzimaju u obzir.

BODOVANJE
Kalkulacija ukupnih rezultata na svakom takmičenju:
• Pet ocjena od pet sudija.
• Najviša i najniža ocjena se odbacuju..
• Preostale tri ocjene se sabiraju.
• Taj zbir se množi koeficijentom težine za svaki skok pojedinačno.
• Ocjene iz sve četiri runde se sabiraju i čine konačni rezultat takmičenja.
• Bodovi za ukupni poredak Prvenstva se dodjeljuju za pozicije od 1 do 14. mjesta.

SUDIJE
Pet međunarodnih sudija će ocjenjivati svaki skok prema sljedećim kriterijima:
• Odraz
• Položaj tijela u zraku
• Ulazak u vodu
Ocjene su od 0 do 10, s razmacima od pola boda.

Format takmičenja - žene

BROJKE
6 stalnih skakačica
Do 4 takmičarke s pozivnicom po stanici
5 takmičenja
1 prvakinja

PREGLED
Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo 2018 prati tradicionalni format takmičenja u visinskim skokovima i predstavlja kombinaciju pravila Red Bull Cliff Diving Sportskog komiteta, FINA-e (Međunarodna federacija vodenih sportova) i HDA (Asocijacija visinskih skokova). Skakačice listu od četiri skoka koja planiraju izvoditi predaju dan prije prvog dana takmičenja. Takmičenje se sastoji od dva obavezna skoka maksimalnog koeficijenta težine 2,6 i dva skoka po slobodnom izboru čiji se koeficijent težine izračunava prema novoj tabeli koeficijenta težine - formuli za izračun koeficijenta težine 2017 - a ocjenjuje ih pet sudija.

Pobjednica svake pojedinačne stanice prvenstva je skakačica s najvišim zbirom bodova iz sve četiri serije skokova, a takmičarkama će prema osvojenom mjestu na svakom takmičenju biti dodijeljeni bodovi. Pobjednica Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2018 biće takmičarka s najvećim ukupnim brojem bodova nakon pet takmičenja.

U Svjetskom prvenstvu 2018 učestvuje šest stalnih skakačica. Svaka stanica prvenstva 2018 će imati do četiri takmičarke s pozivnicom. Iako će takmičarke s pozivnicom možda nastupiti samo na jednom ili dva takmičenja, njihovi rezultati će se računati jednako kao i za stalne skakačice. Skakačica mora izvesti najmanje jedan skok na takmičenju kako bi bila uključena u konačni rezultat.

FORMAT
• Dva takmičarska dana; 4 serije.
• 1. dan
1. serija: 1 obavezni skok (maksimalni koeficijent težine 2,6) - 10 skakačica.
2. serija: 1 skok po slobodnom izboru - 10 skakačica.
• 2. dan
3. serija: 1 obavezni skok (maksimalni koeficijent težine 2,6) – 10 skakačica.
Finalna serija: 1 skok po slobodnom izboru - 10 skakačica.

Prije svakog takmičenja žrijebom će se utvrditi redoslijed skakačica u prvoj seriji. Pobjednica svake pojedinačne stanice prvenstva je skakačica s najvišim zbirom bodova iz sve četiri serije skokova.

Skakačice dobijaju bodove na osnovu kojih se utvrđuje ukupni poredak u Svjetskom prvenstvu. Za jedno takmičenje bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

Bodovi za plasman u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva

• 1. mjesto: 200 bodova
• 2. mjesto: 160 bodova
• 3. mjesto: 130 bodova
• 4. mjesto: 110 bodova
• 5. mjesto: 90 bodova
• 6. mjesto: 70 bodova
• 7. mjesto: 60 bodova
• 8. mjesto: 50 bodova

FORMULA ZA IZRAČUN KOEFICIJENTA TEŽINE
Koeficijent težine svakog skoka - skraćeno DD (degree of difficulty) - je rangiranje svih skokova koji se izvode na takmičenju i izračunava se uzimajući u obzir težinu izvođenja svakog manevra i spoj svih elemenata skoka: odraza, broja salta, broja vijaka, položaja tijela pri izvođenju salta i ulaska u vodu.

Novi koeficijenti težine stupili su na snagu od 2017. godine, i predstavljaju rezultat rada tima eksperata za cliff diving i visinske skokove koji su sarađivali i s Red Bullom i s FINA-om, uključujući i nezavisnog programera.

Obavezni skokovi: maksimalni koeficijent težine za obavezni skok je 2,6 bez obzira na to koji skok takmičarka prikaže - čak i ako je izračunati koeficijent težine viši od 2,6.
Skokovi po slobodnom izboru: koeficijent težine nije ograničen, svi elementi se uzimaju u obzir.

BODOVANJE
Kalkulacija ukupnih rezultata na svakom takmičenju:
• Pet ocjena od pet sudija.
• Najviša i najniža ocjena se odbacuju.
• Preostale tri ocjene se sabiraju.
• Taj zbir se množi koeficijentom težine za svaki skok pojedinačno.
• Ocjene iz sve četiri serije se sabiraju i čine konačni rezultat takmičenja.
• Bodovi za ukupni poredak Prvenstva se dodjeljuju za pozicije od 1 do 10. mjesta.

SUDIJE
Pet međunarodnih sudija će ocjenjivati svaki skok prema sljedećim kriterijima:
• Odraz
• Položaj tijela u zraku
• Ulazak u vodu
Ocjene su od 0 do 10, s razmacima od pola boda.


Sudije i ocjenjivanje

Pregled

Pet sudija, od njih ukupno 10, biće odabrano i potvrđeno za svako takmičenje.

Sudije

Claudio de Miro (Italija) - glavni sudija, bivši član italijanskog skakačkog tima
Andrey Ignatenko (Ukrajina) - pobjednik prvog takmičenja Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u La Rochellu (Francuska, 2009)
Anke Piper (Njemačka) - trostruka prvakinja Evrope na 10-metarskom tornju, zamjenica glavnog sudije
Antonio Martinez (Meksiko) - FINA sudija, bivši skakač i visinski skakač, zamjenik glavnog sudije
Dimitri Sautin (Rusija) - osvajač dva olimpijska zlata, petostruki svjetski prvak, 12-struki prvak Evrope
Ildiko Kelemen (Mađarska)
Jeff Arbon (Australija) - učesnik OI u Seulu 1988
Julian Llinas (Španija) - FINA-in sudija, sudio na tri olimpijade
Marion Reiff (Austrija) - učesnica OI u Atini 2004 i Sidneju 2000
Steve Foley (Australija) - učesnik tri Olimpijade (1976, 1980 i 1984)

Bodovanje

  • Pet sudija ocjenjuje svaki skok ocjenama na skali od 0 do 10, s razmacima od pola boda.
  • Svaki sudija ocjenjuje skokove samostalno.
  • Sudije ne pokazuju ocjene dok im to ne kaže voditelj.
  • Ukupni bodovi se unose u rezultatsku tabelu na sljedeći način. Najviša i najniža ocjena sudija se odbacuju. Preostale tri ocjene se sabiraju i njihov zbir se množi koeficijentom težine tog skoka. Tako se dobija ukupna ocjena za svaki skok. Ocjene za sve izvedene skokove se sabiraju i čine ukupnu ocjenu na takmičenju za svakog pojedinačnog skakača.
  • Neizvođenje skoka za sobom povlači odbitak od ocjene svakog sudije, kako odredi glavni sudija. Skok se ocjenjuje kao i obično, a voditelj odbija dva boda od ocjene svakog sudije.

Pravilnik 2018