Top 3 skoka iz Mostara: 1. mjesto

Jonathan Paredes i najbolji skok iz Mostara

Odbrojavanje tri najbolje ocijenjena skoka sa takmičenja u Mostaru završavamo skokom Jonathana Paradesa sa prvog dana takmičenja.