Top 3 skoka iz Mostara: 3. mjesto

Orlando Duque dives in Mostar
Odbrojavanje počinjemo sa Orlandom Duqueom

Odbrojavanje tri najbolje ocijenjena skoka sa takmičenja u Mostaru počinjemo sa uzvratnim letećim saltom zgrčeno, koji je izveo Orlando Duque.